VIDEO

外は戦場だよ (studio live ver.)

E.Gt:Keigo Oyamada
G,Vo:Ichiko Aoba
Tabla:U-zhaan
Moog:Yumiko Ohno